موسسه دنیای زبان بین الملل قائم

 مرکز زبان هوشمند درقائمشهر
با فضای آموزشی متفاوت

متخصیصن کارشناسی ارشد آموزش زبان

 
ضمن عرض سلام وادب خدمت والدین وزبان آموزان گرامیكمترین آرزویم این است: هرگز با چشمان مهربانت ، نامهربانی روزگار را نبینی
بالاترین خواسته ام برایت اینست:
حاجت دلت با حكمت خدا یكی باشد…
زندگی ساختنی است نه گذراندنی،بمان برای ساختن،نسازبرای ماندن
فاصله بین مشكل وحل ان یك زانو زدن است، اما نه دربرابرمشكل ،بلكه دربرابرخدا.
هیچ چیز تورا ناراحت نکند،فقط شادیها تورا احاطه کند،دوستانت عاشقت باشند،لطف خدا باتوباشد،
روزگارت خوش باد.
با تشکر از ورود شما به وبلاگ


زبان آموزانی که مطالب وبلاگ را یادبگیرند جایزه داره
smilies1smilies1ضمنا می تونید  game  ها رو بازی کنید.smilies1smilies1
http://www.sheklakveblag.blogfa.com پریسا دنیای شكلك هاتکالیف رو هم میتونید به این آدرس ایمیل بفرستید:http://www.sheklakveblag.blogfa.com پریسا دنیای شكلك ها
parisamohammadi2428@yahoo.com

پریسا محمدی
    
    

                              دوره های ترمیک وفشرده                        

                              آموزش قرآن به سه زبان

                                     مکالمه آزاد                 

                                 تفکیک گروه سنی

                                مکالمه ویژه کودکان   

                                کلاسهای بحث آزاد

                          آموزش علوم وریاضی به انگلیسی                

                            برنامه محتوی سازی شده

                                در روند آموزش                     

                           تجزیه وتحلیل فیلم وداستان

                           تقویتی مدرسه وکنکوری

                                     ظرفیت هرکلاس تا10نفر

قائمشهر،خ بابل روبروی آتش نشانی کوی پرورش

شماره تماس:09117305949

01142259555
 

                 


تاریخ : جمعه 15 فروردین 1393 | 04:23 ب.ظ | نویسنده : پریسا محمدی | نظرات


تاریخ : شنبه 15 فروردین 1394 | 10:20 ب.ظ | نویسنده : پریسا محمدی | نظرات


تاریخ : شنبه 15 فروردین 1394 | 10:17 ب.ظ | نویسنده : پریسا محمدی | نظرات

Idioms

(it's) raining cats and dogs

You can say "it's raining cats and dogs" if it's raining very hard.

(like) water off a duck's back

You can say an insult or criticism is like water off a duck's back if it doesn't upset you.

a night owl

You're a night owl if you like to stay up and do things late at night.

a queer fish

If someone's a queer fish, they are a bit strange and can sometimes behave in an unusual way.

ادامه مطلب
تاریخ : شنبه 15 فروردین 1394 | 10:17 ب.ظ | نویسنده : پریسا محمدی | نظرات
http://www.englishcamp.ir/wp-content/uploads/2014/07/%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D9%87%D8%A7.jpg

تاریخ : شنبه 15 فروردین 1394 | 10:16 ب.ظ | نویسنده : پریسا محمدی | نظرات
NameEnglish        Color Table
قرمزها
جگری    Indian Red    
بژ تیره Light Coral    
حناییِ روشن Salmon    
قهوه‌ایِ حنایی Dark Salmon    
کرم نارنجی Light Salmon    
قرمز Red    
زرشکی Crimson    
شرابی Fire Brick    
عنابی تند Dark Red  

ادامه مطلب
تاریخ : شنبه 15 فروردین 1394 | 10:13 ب.ظ | نویسنده : پریسا محمدی | نظرات


تاریخ : شنبه 15 فروردین 1394 | 10:12 ب.ظ | نویسنده : پریسا محمدی | نظرات

1month - 3 months old = infant

3 months - 18 months = baby

18 months - 3 years old = toddler

     

3 years old - 12 years old = child

13 - 19 years old = teenager

18+ years old = adult  

62+ years old = senior citizen    تاریخ : شنبه 15 فروردین 1394 | 10:11 ب.ظ | نویسنده : پریسا محمدی | نظرات

miss /mis/ n.

used in front of the family name of a woman who is not married to speak to her politely, to write to her, or to talk about her

Ex1. Miss Smith 


 

Ms. / mɪz /

used in front of the full or family name of a woman who does not want to be called "Mrs." or "Miss," or when you do not know whether she is married or not :

Ex1. Ms. Ramirez called this morning.


Mrs. / ˈmɪsɪz /

used in front of the family name of a married woman in order to speak to her politely, to write to her, or to talk about her :

Ex1. Mrs. Monahan is secretary to the Chairman.

Ex2. Dear Mrs. Wright,...


Mr.   / ˈmɪstar /

used in front of the full or family name of a man to speak to him politely, to write to him, or to talk about him :

Ex1. Mr. John SmithUSAGE

 • Mr., Mrs., Miss, and Ms.  are used with family names or people's full names:
  Hello, Mr. Gray. | Mrs. Betty Schwarz, 610 Murdock Rd.
 • Do not use Mr., Mrs., Miss, or Ms. with a first name alone, or with someone's job.
  For example, do not say Please, Miss teacher or Good morning, Mr. Jerry.
 • When you are talking or writing to someone directly, you do not usually use their full name.
  For example, say Hello, Mr. Smith not Hello, Mr. Alan Smith.
 • If you do not know the name of the person you are writing to, address the letter Dear Sir or Dear Madam, not Dear Mr. or Dear Mrs. Many women, especially younger women, prefer to be addressed as Ms. rather than Miss or Mrs., because Ms. does not draw attention to whether or not the woman is married.


تاریخ : شنبه 15 فروردین 1394 | 10:08 ب.ظ | نویسنده : پریسا محمدی | نظرات
تاریخ : شنبه 15 فروردین 1394 | 10:03 ب.ظ | نویسنده : پریسا محمدی | نظرات
…?
1. The most common name in the world is Mohammed.
2. The name of all the continents ends with the same letter that they start with.
3. The strongest muscle in the body is the tongue.
4. There are two credit cards for every person in the United States.
5. TYPEWRITER is the longest word that can be made using the letters only on one row of the keyboard.
6. Women blink nearly twice as much as men!
7. You can't kill yourself by holding your breath.
8. It is impossible to lick your elbow.
9. People say "Bless you" when you sneeze because when you sneeze, your heart stops for a millisecond.
10. It is physically impossible for pigs to look up into the sky.

آیا میدانستید...؟
1- محمد رایجترین نام دنیاست.
2- نام تمام قاره ها به همان حرفی ختم میشود که با آن شروع میشوند.
3- زبان قویترین عضله در تمام بدن است.
4- به ازای هر نفر در ایالات متحده، دو کارت اعتباری وجود دارد.
5- کلمه "TYPEWRITER" بلندترین کلمه معناداری است که میتوان با استفاده از کلیدهای یک ردیف صفحه کلید درست کرد.
6- زنها دو برابر مردها پلک میزنند.
7- کسی نمیتواند با نگه داشتن نفسش خودکشی کند.
8- هیچکس نمیتواند آرنج خودش را لیس بزند.
9- دلیل اینکه مردم به کسی که عطسه میکند میگویند "عافیت باشد" این است که در زمان عطسه کردن قلب به مدت یک میلی-ثانیه از حرکت باز می ایستد.
10- خوکها، به علت حالت جسمانی که دارند، نمیتوانند به آسمان نگاه کنند.


تاریخ : سه شنبه 11 فروردین 1394 | 01:09 ق.ظ | نویسنده : پریسا محمدی | نظرات
Iranians celebrate Sizdah-Bedar, the traditional Persian festival of nature, which is also a finale to the Nowruz celebrations.

Sizdah-Bedar is an ancient Iranian nature festival dating back to at least 4,000 years ago and marks the last day of Iranian New Year festivity.

Contrary to popular myth, number thirteen does not demonstrate bad omen in Persian culture, it is merely chosen as a day to celebrate.

Based on traditional belief the thirteenth day of every month belongs to Tishtrya, the god of rain, Zoroastrian benevolent divinity associated with life-bringing rainfall and fertility.
According to Zoroastrians, in order to have the god of rain as victorious and the fiend of drought as destroyed in the New Year, people should commemorate Tishtrya and ask him for rain.

Therefore on the last day of Nowruz festival and when the earth grows green, people leave their houses for water streams on the 13th to ask Tishtrya for rain.

Feasting on traditional foods, munching nuts and playing group games are inseparable ingredients of the happy occasion.

Knotting grass blades and wishing upon the knot is another popular tradition of this day. Once the knot is tied the grass is thrown into water stream. It is believed if the knot is opened, fortune finds the way and wishes will come true.

Some people also pull practical jokes and tell lies on this day, calling it the Thirteenth Lie, which is a tradition similar to April Fools. People will also release goldfish into a pond or river - a symbol of freedom.

Iranian families all eat alfresco, preferably near water springs and lush greener, on this day.

Sizdah-Bedar is the last day of New Year holidays. On the following day, routine life resumes; schools and offices open after 14 days and life heads back to normalcy.

 

ایرانیان سیزده بدر, جشن فارسی سنتی طبیعت را جشن می گیرند که همچنین پایان عید نوروز می باشد.

سیزده بدر جشن طبیعت ایران باستان است که قدمت آن حداقل به 4000سال قبل برمیگردد و نشانگر آخرین روز از جشن سال نو ایرانی است.

بر خلاف افسانه ی رایج عدد سیزده در فرهنگ فارسی نحس نمی باشد صرفا روزی است که برای جشن گرفتن انتخاب شده است.

بر اساس باورهای سنتی, روز سیزدهم هر ماه متعلق به تیشتریه"Tishtrya" خدای باران الوهیت نیکخواه زرتشتی است که در ارتباط با باران های زندگی بخش و حاصلخیزی می باشد.

بنا بر عقیده ی زرتشتیان, برای پیروزی خدای باران و نابودی شیطان خشکی, مردم بایستی خاطره ی تیشتریه"Tishtrya" را گرامی بدارند و از او تقاضای باران کنند.

بنابراین در آخرین روز از جشن نوروز زمانی که زمین سبز میشود مردم در روز سیزدهم خانه هایشان را برای رفتن به نهرهای آب ترک می کنند و از تیشتریه "Tishtrya"تقاضای باران می کنند.

 جشن گرفتن با غذاهای سنتی,خوردن آجیل  و انجام بازی های گروهی جزء لاینفک این مراسم شاد می باشد.

گره زدن تیغه ها ی سبزه و آرزو کرن رسم دیگر این روز است.زمانی که گره زده میشود سبزه را به داخل آب می اندازند.اعتقاد بر این است که اگر گره بازشود بخت با شخص یار میشود و آرزوها برآورده میشود.

بعضی از مردم در این روز کلک میزنند و دروغ میگویند و آن را دروغ سیزدهم مینامند که رسمی است شبیه به دروغ اول آوریل0 مردم همچنین ماهی قرمز را در برکه یا رودخانه رها میکنند که نماد آزادی است.

 در این روز خانواده های ایرانی همه در فضای آزاد ترجیحا در کنار چشمه های آب و مناطق سرسبز غذا میخورند.سیزده بدر آخرین روز از تعطیلات سال نو است.روز بعد روال زندگی از سر گرفته می شود.مدرسه ها و ادارات بعد از چهارده روز باز میشوند و زندگی به حالت طبیعی بر می گردد.تاریخ : سه شنبه 11 فروردین 1394 | 01:03 ق.ظ | نویسنده : پریسا محمدی | نظرات
کاربرد کلمه fancy ( کلمه با رنگ : آبی و معنی کلمه با رنگ قرمز)

۱- i fancy chines food ( من به غذای چینی میل دارم)

۲- separating fact from fancy(جداکردن واقعیت از خیال)

۳- fancy price( قیمت گزاف)

۴- fancy dress(لباس تجملی)

همان گونه که مشاهده کردید این کلمه در این موقعیت ها مختلف معانی مختلفی دارد


ادامه مطلب
تاریخ : سه شنبه 11 فروردین 1394 | 01:02 ق.ظ | نویسنده : پریسا محمدی | نظرات

ASL

= age,sex,location

سن،جنسیت ومکان شما چیست(مورداستفاده در چت)

PM

= Private Message
پیغامهایی که بین دوکاربر در چت رد و بدل می شود 

PC

= Personal Computer کامپیوتر شخصی

etc. = et cetera وغیره

ادامه مطلب
تاریخ : سه شنبه 11 فروردین 1394 | 12:59 ق.ظ | نویسنده : پریسا محمدی | نظرات
تاریخ : سه شنبه 11 فروردین 1394 | 12:53 ق.ظ | نویسنده : پریسا محمدی | نظرات


تاریخ : چهارشنبه 5 فروردین 1394 | 07:17 ب.ظ | نویسنده : پریسا محمدی | نظرات

▪ He looks at me Left Left!غلطه ها گفته باشم!

چپ چپ نگاه میکنه!

 

▪ I die for your height and top!

قربونه قد وبالات!

 

▪ Ate my head!

سرمو خورد!

 

▪ He has grown a tail!

دم در آورده!

 

▪ On my eyes!

به روی چشمم!

 

▪ Light up my homework!

تکلیف منو روشن کن!

 

▪ Don;t hit yourself into left Ali Street!

خودت رو به کوچه علی چپ نزن!

 

▪ To my death?!

مرگ من؟!

 

▪ I ate the ground and my father came out!

خوردم زمین، پدرم در اومد!

 

▪ Take away the person that washes your dead body!

مرده شورتو رو ببرن!

 

▪ Pull your carpet out of the water!

گلیمتو رو از آب بکش!

 

▪ I;ll hit you so hard that electricity will pop out of your eyes!

انقدر سفت بزنمت که برق از چشمات بپره!

 

▪ His/Her donkey passed over the bridge!

خرش از پل گذشته!

 

▪ What kind of dirt should I put on my head?!

چه خاکی به سرم بریزم؟!

 

▪ The neighbors chicken is a goose!

مرغ همسایه غازه!

 

▪ Marriage is an uncut watermelon!

ازدواج هندونه ای نبریده است!

 

▪ Happiness has been hitting you under the belly!

خوشی زده زیر دلت!

 

▪ Don;t drop worms!

       کرم نریز


تاریخ : سه شنبه 4 فروردین 1394 | 12:04 ق.ظ | نویسنده : پریسا محمدی | نظرات
ﺑﺮﮔﺮﺩﺍﻥ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻧﯽ :
Yes= ﺍﺭﻩ ﻭ
No = ﻧــﺎ
!!Really = ﻧــﺎﻣﻮﺳﺎً؟؟ ﺣﻀﻀﻀﺖ ﻋﺒﺎﺳﯽ؟؟
Oh my God ! = ﯾﺎ ﺟَﺪّ ﺗﮑﯿﻪ ﭘﻬﻨﻪ ﮐﻼ
Why = ﭼﺴﻪ؟
bye = ﺩﺭ ﺑﻮﺭ ﺟﺎﻥ
maybe = ﭼﺪﻭﻣﺒﻪ
I'm the only ruined = ﺑَﭙﯿﺴﻤﯽ ﺗﯿﻨﺎﺭﯼ ﺟﺎ
u made me confused = ﺗﻪ ﺩﺳﺖ ﮔِﺞ ﺑَﯿﻤﻪ
wow = ﺑﯽ ﭘﺮ ﻋﺠﺐ ﭼﯿﺰﯾﻪ
come here = ﺑِﺮﻭ ﺍﯾﻨﺠﻪ ﺑَﻮﯾﻨﻢ کنه وچوئی
Take it easy = ﺑﺮﺍﺭ ﻭﻻﮐﻦ ، ﺗﻪ ﺳـَﺮ ﺩﺭﺩ ﮐِﻨﺪﻩ
so cute = ﺑﭽﺎ ﺑﭽﺎ ﻣﻘﺒﻮﻝ =))
that’s true = ﻫﻤﯿﻨﺘﺎﺋﻪ ،ﻭ ﺩِﺭِﺳﻪ
I took my shoes and skipped = ﺵِ ﮐَﻠﻮﺵِ ﺑَﯿﺘﻤِﻪ ﺩَﺭ ﺑﻮﺭﺩﻣﻪ
The city = ﺩﺍﺧﻞ ﺷﻬﺮ
Slow down ! = ﻫﻮﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﺵ ﭼـﻪ ﺧَﻭﺮﻩ ؟؟ ﯾﻮﺍﺵ
Pig = ﺧﯽ
wait = ﻫِﺮﺱ ، ﺩَﻧﺪﻭﻥ ﺑَﯿﺮ
lizard = ﻣﻮلِ ﮐِﺘﻪ
who are you = ﮐﻨﻪ ﻭﭼﻮ ﺍ

تاریخ : دوشنبه 3 فروردین 1394 | 11:58 ب.ظ | نویسنده : پریسا محمدی | نظرات

 

 

?I always feel happy,you know why

 

Because I don't expect any thing from any one

 

Expectations always hurt.

 


Life is short so love your life

 

Be happy and keep smiling

 

...Just live for yourself and

 

Before you speak >> Listen

 

Before you write >> Think

 

Before you spend >> Earn

 

Before you pray >> Forgive

 

Before you hurt >> Feel

 

Before you hate >> Love

 

That's life ... Feel it

Live it and enjoy it

 

 بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com

By William Shakespeareتاریخ : پنجشنبه 28 اسفند 1393 | 10:37 ب.ظ | نویسنده : پریسا محمدی | نظرات
ین بخش شامل 30 جمله ضروری است تا متوجه شوید استاد در کلاس از شما چه می خواهد.

 

1- کتابهایتان را باز کنید و صفحه 20 را بیاورید.

Open up your book to page 20

 

2- ورق بزنید/ به صفحه بعد برید.

Turn the page over

 

3- لطفا تکالیفتان را تحویل دهید.

Hand in your homework, please

 

4- گوش کنید و بعد از من تکرار کنید.

Listen and repeat after me

 

5- این مکالمه  را حفظ کنید.

Learn this dialog by heart

 

6- معنی لغات جدید را پیدا کنید.

Look up the new words

 

7- لطفا صاف بنشین (درست بنشین)

Sit up, please

 

8- لطفا یه نفر پنجره رو باز کنه

Some one please open the window

 

9- مینا کنار سارا بنیشین و با او تمرین کن.

Mina, sit with Sara and practice with her

 

10- جلسه بعد از شما امتحان می گیرم.

I’m going to give you an exam next session

 

11- یک جلسه جبرانی لازم داریم.

We need a make up

 

12- کدام صفحه هستیم/ درسمان کجاست؟

What page are we on

 

13- کارتان تموم شد؟ (وقتی معلم کاری را از دانش آموزان می خواهد)

Are you done / Have you finished

 

14- بلند تر صحبت کن. نمی تونم صدات رو بشنوم.

Can you speak up? I can’t hear you

 

15- همه حاضرند؟

Is everybody ready

 

16- ثبت نام کرده ای؟

Have your enrolled

 

17- لطفا صحبت نکنید.

No talking please

 

18- سارا پاراگراف اول را بلند بخوان.

Sara, reed the first paragraph out loud

 

19- این جدول رو توی دفترتان بنویسید.

Copy this chart into your notebooks

 

20- مینا، تو از کلاس عقبی. باید سعی کنی خودت را به کلاس برسونی.

Ali you’re behind the class. You must try and catch up with the class

 

21- تا حالا سه جلسه غیبت داشته ای.

You’ve missed three sessions so far

 

22- شما قرار بود یک انشاء بنویسید.

You were supposed to write a composition

 

23- وقت حضور و غیاب است.

It’s time to call and roll now

 

24- می خوام نمره های امتحان را برایتان بخوانم.

I want to read out your test scores to you

 

25- اگر یک جلسه دیگر غیبت کنی از امتحان محروم خواهی شد.

If you miss one more session, you’ll be disqualified from the exam

 

26- همه تکالیفشان را تحویل داده اند؟

Has everybody handed in their homework

 

27- زنگ چه ساعتی می خورد؟

What time does the bell go

 

28- می خواهید نوار را یکبار دیگه بگذارم؟

Shall I play the tape one more time

 

29- لطفا مقداری کچ برای من بیار.

 will you fetch me some chalk, please

 

30 مریم یک صندلی آنطرف تر بنشین تا بتونی با رویا تمرین کنی.

Maryam, move over one seat so you can practice with Royaتاریخ : پنجشنبه 28 اسفند 1393 | 10:37 ب.ظ | نویسنده : پریسا محمدی | نظرات


تاریخ : پنجشنبه 28 اسفند 1393 | 10:31 ب.ظ | نویسنده : پریسا محمدی | نظرات
تعداد کل صفحات : 23 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...
لطفا از دیگر صفحات نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


 • ایف آی دی
 • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic